Perinnenahkuri Naskaliina

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Naskaliina
Sähköpostiosoite:liina@naskaliina.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Liina Heinonen, 0503244601

 

3. Rekisterin nimi

Naskaliinan asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus

  • sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tuotteiden postitus, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 

5. Rekisteröidyt

Asiakkaat
 

6. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • henkilön nimi

  • yritys/organisaatio

  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

  • tiedot tilatuista tuotteista 

  • laskutustiedot

  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

 

 7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Tilauksesta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapahtumista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä, mutta palveluun kytketyt sosiaalisen median painikkeet saattavat välittää palvelun käyttöä koskevia tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitseville palveluntarjoajille.

Käytämme sivustomme käytön seurantaan Google Analyticsiä, joka välittää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta. Käyttäjä voi halutessaan estää Google Analytics -seurannan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google on päivittänyt käyttöehdot vastaamaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tietojen luovutuspyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja tiedot lähetetään kirjallisesti, kun tietojen pyytäjä on tunnistettu / varmistettu.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).